Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

SZKOLENIE

Rybactwo śródlądowe i akwakultura - najnowsze uwarunkowania formalnoprawne hodowli i produkcji oraz wynikające z nich ograniczenia - gospodarcze i ekologiczne

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ŚRODKA 3.1. DZIAŁANIA WSPÓLNE „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013"

SZKOLENIE

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zamierza przeprowadzić 5 szkoleń z zakresu rybactwa śródlądowego i akwakultury. Szkolenia odbędą się w jednym etapie. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla pracowników sektora rybołówstwa, a dokładniej dla przedstawicieli branży rybackiej tj. użytkowników rybackich wód śródlądowych, rybaków śródlądowych oraz hodowców ryb oraz dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, sprawujących nadzór nad gospodarką...

Czytaj więcej >
WYBÓR GRUPY DOCELOWEJ

Grupą docelową operacji będą osoby pracujące w sektorze rybołówstwa, jednakże wnioskodawca zakłada udział w szkoleniach: I szkolenie – hodowcy ryb. II szkolenie – rybacy śródlądowi. III szkolenie – Lokalne Grupy Rybackie. IV szkolenie – pracownicy pracujący w gospodarstwach rybackich. V szkolenie – pracownicy administracji publicznej sprawujący nadzór nad gospodarką rybacką. Wnioskodawca zakłada udział zarówno kobiet, jak i mężczyzn...

Czytaj więcej >
OPIS REALIZACJI PROJEKTU

  Szkolenia pt. „Rybactwo śródlądowe i akwakultura - najnowsze uwarunkowania formalnoprawne hodowli i produkcji oraz wynikające z nich ograniczenia - gospodarcze i ekologiczne " Celem szkoleń „Rybactwo śródlądowe i akwakultura - najnowsze uwarunkowania formalnoprawne hodowli i produkcji oraz wynikające z nich ograniczenia - gospodarcze i ekologiczne " jest uświadomienie osobom pracującym w sektorze rybołówstwa o najnowszych uwarunkowaniach formalnoprawnych...

Czytaj więcej >
',
create by Natura Line Sp. z o.o.